Beberapa teknologi yang menarik untuk mengurusi sistem:

CI/CD: